กระจาดเครื่องทองมงคล 9 ชนิด ขนาด 12 นิ้ว

กระจาดเครื่องทองมงคล 9 ชนิด ขนาด 12 นิ้ว

ประกอบด้วย 
ขนมชั้น ถ้วยฟู ช่อผกา จ่ามงกุฎ เสน่ห์จันทร์ ทองเอก ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน

    ฿1,290.00ราคา