กระจาด 10 นิ้ว เครื่องทองมงคล 9 ชนิด

กระจาด 10 นิ้ว เครื่องทองมงคล 9 ชนิด

ประกอบด้วย 
ขนมชั้น ถ้วยฟู ช่อผกา จ่ามงกุฎ เสน่ห์จันทร์ ทองเอก ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน

    ฿990.00ราคา