คอร์สเรียนเครื่องทองมงคล 3 ชนิด

คอร์สเรียนเครื่องทองมงคล 3 ชนิด

ในคลาสจะสอนการกวาดเมล็ดแตง การขึ้นรูปด้วยมือ และ การผสมรวมถึงการผัดตัวขนม 

ขนมจะมีทั้งหมด 3 ชนิด ทองเอก เสน่ห์จันทร์ จ่ามงกุฎ

รูปแบบการสอนแบบ 1 ต่อ 1 

ทางสถาบันเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์ไว้ให้ผุ้่เรียนลงมือทำเอง

    ฿4,500.00ราคา